Apie mus

        Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (Lietuvos būsto rūmai) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, asociacijos statusą. Lietuvos būsto rūmai buvo įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

        Lietuvosūsto rūmų nariais yra daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jų asociacijos, daugiabučius namus administruojančios įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos bei kitos organizacijos.
         Pagrindiniai Lietuvos būsto rūmų tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti  narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko - vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą. Lietuvos būsto rūmai turi tikslą įgyvendinti savanoriškos kontrolės institucijos funkcijas, atsakingos už būsto valdymo paslaugas teikiančių asmenų ir jų asociacijų Elgesio kodekso  sudarymą bei peržiūrą ir elgesio kodekso laikymosi kontrolę.

         Lietuvos būsto rūmai padeda Vyriausybei įgyvendinti energijos taupymo ir namų renovavimo programą. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms  kaip racionaliau, kaip geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą. Padeda būsto savininkus teisingai ir teisėtai priimti reikiamus sprendimus, konsultuoja gyvenamųjų namų bendrijų valdymo organus, administruojančių įmonių darbuotojus spręsti iškilusias problemas, valdyti konfliktines situacijas, nagrinėti gaunamus skundus.

       Lietuvos būsto rūmai aktyviai bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija, su Seimo Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, su kitomis valstybinėmis institucijomis, su miestų ir rajonų savivaldybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, su nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

    Lietuvos būsto rūmai bendradarbiauja su giminingomis kitų šalių organizacijomis. Dalyvauja bendrose mokymuose, seminaruose, įgyvendinant bendrus projektus.

        Būsto rūmų biuras yra Vilniuje. Lietuvos būsto rūmų struktūra yra miestų ir rajonų savarankiškos organizacijos, Lietuvos būsto rūmų veiklą organizuoja suvažiavimo išrinkta taryba iš 10 asmenų. Kasdieniniai veiklai vadovauja, santykiuose su valstybės, valdžios, savivaldybės, teismų ir kitomis institucijomis atstovauja Lietuvos būsto rūmų prezidentas. Aukščiausias Lietuvos būsto rūmų organas yra Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų suvažiavimas.

Bendradarbiaujame su šiomis organizacijomis:

 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris