• Lietuvos būsto rūmų Tarybos posėdis

  2018-04-09 13:37:34

  2018 m. balandžio 4 dieną 13.00-15.00 val. įvyko Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų Tarybos posėdis. Posėdyje dalyvavo Būsto rūmų prezidentas – Tarybos pirmininkas Juozas Antanaitis,  Tarybos nariai: UAB „Žirmūnų būstas“ atstovas Ignas Krasauskas, UAB „Šiaulių būstas“ atstovas Mindaugas Genys, UAB „Elotus“ generalinis  direktorius Vidmandas Stonkus, UAB „Civinity“  Lietuvos regiono vadovas Šarūnas Eidintas, Šiaulių AMDNSB asociacijos prezidentas Liudas Ramanauskas.

                        Tarybos pirmininkas Juozas Antanaitis pristatė  ataskaitą apie  2017 metų Tarybos priimtų sprendimų vykdymą bei būsto rūmų veiklos ataskaitą. Jis paminėjo, kad šiais metais  kartu su teisininku Rolandu Klimavičiumi dalyvavo projekte, kurio metu aplankė beveik visas Lietuvos savivaldybes ir pristatė pranešimus bei turėjo galimybę daugiabučių namų savininkams atsakyti į jiems aktualius klausimus apie daugiabučių namų valdymą ir sprendimų priėmimą, dėl ko sumažėjo gaunamų  nepagrįstų skundų skaičius, o interesantai skambina dėl konsultacijos. Tarybos pirmininkas apibendrino pagal klasifikaciją  gaunamus skundus ir suteikiamas konsultacijas telefonu, el. laiškais ir interesantams atvykus į Būsto rūmų buveinę. Taip pat pateikė informaciją apie  dalyvavimą  radijo, televizijos laidose bei pasisakymus spaudai. Juozas Antanaitis apibendrino  Būsto rūmų vyr. teisininko Algirdo Glodenio kruopštų darbą teisėkūros srityje. Tarybos narys Vidmandas Stonkus pateikė pastabą, kad labai trumpas laikas susipažinti su pateiktais teisės aktais, kuriems reikia pateikti pastabas. Prezidentas paaiškino, kad terminai būna nustatyti institucijų, kurios šiuos aktus pateikia ir termino  Būsto rūmai pasirinkti neturi galimybės.

                        Būsto rūmų Tarybos nariai Prezidentui - Tarybos pirmininkui Juozui Antanaičiui priekaištų dėl Būsto rūmų veiklos neturėjo.

                        Tarybos nariai svarstė klausimą dėl kasmetinio tarptautinio seminaro organizavimo. Vienbalsiai  pritarė organizuoti  tarptautinį seminarą 2018 m. gegužės 26 - birželio 2  dienomis  į Pietų Vokietiją.

                        Tarybos nariai  priėmė sprendimą 2018 m. gegužės 24 dieną 12.00 val. Palangoje sušaukti visuotinį ataskaitinį – rinkiminį Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų suvažiavimą ir nustatė dalyvavimo kvotas, po du delegatus nuo kiekvieno Lietuvos būsto rūmų nario. Buvo apsvarstytos  valdymo ir kitų  organų narių galimos kandidatūros, kurias, Tarybos siūlymu, bus pateiktos suvažiavimui sprendimo priėmimui.

                        Buvo svarstomi kiti einamieji klausimai ir priimti būtini sprendimai.

   

   

                                                Lietuvos būsto rūmaiBendradarbiaujame su šiomis organizacijomis:

 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris