Vartotojų teisės

Ginant vartotojų, būsto savininkų teises, Būsto rūmai nagrinėja gaunamus skundus ir teikia išvadas valstybės institucijoms. Esant rimtiems pažeidimams, nagrinėja nesąžiningų narių veiksmus Elgesio kontrolės komisijoje ir priima sprendimus.

Būsto rūmai aktyviai dalyvauja valstybės būsto politikos formavime, įgyvendina Valstybės būsto strategijoje numatytus uždavinius. Padeda valstybės institucijoms įgyvendinti Vyriausybės nutarimus būsto valdymo, priežiūros, eksploatacijos srityje.

Būsto rūmai dalyvauja teisės aktų kūrime, teikia siūlymus tobulinti teisės aktus, reikalauja  modifikuoti teisės aktą, jei jis trukdo Būsto rūmų narėms vykdyti savo funkcijas arba jei yra pažeidžiami būsto savininkų – vartotojų teisėti interesai ir jų teisės.
 

Bendradarbiaujame su šiomis organizacijomis:

 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris