LBR prezidentas susitikimo su Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų energinio taupumo departamento atstovais

2022  m. balandžio 21 d. Lietuvos būsto rūmų prezidentas Miroslavas Monkevičius ir teisininkas Rolandas Klimavičius susitikimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Pastatų energetinio taupumo departamento direktoriumi Vytautu Vrubliausku ir patarėja Gintare Burbiene.

Susitikimo metu buvo pristatytos APVA Pastatų energetinio taupumo departamento veiklos kryptis, aptarti žaliojo kurso ir Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, į renovacijos sritį įtraukiančios atsinaujinančias, organines ir klimato kaitai neutralias medžiagas, įgyvendinimo planai. Taip pat susitikime apsvarstytos tolimesnio LBR ir APVA bendradarbiavimo gairės informuojant bei šviečiant būsto sektoriaus dalyvius bei vartotojus, vykdant kitas bendras organizacines bei projektines veiklas. 

Susitikimas Energetikos ministerijoje

2022 m. balandžio 20 d. Lietuvos būsto rūmų Tarybos narė Virginija Remeikienė dalyvavo Energetikos ministerijos susitikime kuriame buvo pristatytas atnaujintas Šilumos ūkio įstatymo projektas, pakoreguotas įvertintus suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Lietuvos būsto rūmai išsirinko naują prezidentą

Lietuvos Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (LBR) visuotiniame suvažiavime buvo išrinktas naujas prezidentas – juo tapo Miroslavas Monkevičius. Iki šiol laikino LBR prezidento pareigas ėjo Rolandas Klimavičius.

Lietuvos būsto rūmų narių suvažiavimas įvyko š.m. kovo 25 d. Panevėžyje.