Skip to content

Lietuvos būsto rūmai

Apie mus

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (Lietuvos būsto rūmai) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, asociacijos statusą. Lietuvos būsto rūmai buvo įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

        Lietuvos būsto rūmų nariai yra daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jų asociacijos, daugiabučius namus administruojančios įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos bei kitos organizacijos.

         Pagrindiniai Lietuvos būsto rūmų tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti  narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko – vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą. Lietuvos būsto rūmai turi tikslą įgyvendinti savanoriškos kontrolės institucijos funkcijas, atsakingos už būsto valdymo paslaugas teikiančių asmenų ir jų asociacijų Elgesio kodekso  sudarymą bei peržiūrą ir Elgesio kodekso laikymosi kontrolę.

Lietuvos būsto rūmai padeda Vyriausybei įgyvendinti energijos taupymo ir namų renovavimo programą. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms  kaip racionaliau, kaip geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą. Padeda būsto savininkus teisingai ir teisėtai priimti reikiamus sprendimus, konsultuoja gyvenamųjų namų bendrijų valdymo organus, administruojančių įmonių darbuotojus spręsti iškilusias problemas, valdyti konfliktines situacijas, nagrinėti gaunamus skundus.

LIETUVOS BŪSTO RŪMŲ TARYBA

Tarybos pirmininkė – Daiva Matonienė

Nariai:

1. UAB „Kauno centro būstas“ atstovė – Aistė Cikanaitė – Jankauskė;
2. UAB „Civinity LT“ direktorius – Giedrius Eidimtas;
3. UAB „Danės būstas“ atstovas – Mindaugas Genys;
4. UAB „Elotus“ generalinio direktoriaus pavaduotojas – Vaidotas Girgždys;
5. UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius Dainius Popovas;
6. Šiaulių AMDNSB asociacijos prezidentė – Virginija Remeikienė;
7. Vilniaus DNSB asociacijos l.e.p. prezidentas – Rolandas Klimavičius;

8. UAB „Adminsta“ direktorius Jonas Ūselis.

LIETUVOS BŪSTO RŪMŲ GINČŲ (SKUNDŲ) NAGRINĖJIMO KOMISIJA

Komisijos pirmininkas:
UAB „Mano būstas Dainava“ vadovas – Mindaugas Genys.

1. Šiaulių DNSB asociacijos atstovė – Virginija Remeikienė;
2. Vilniaus DNSB asociacijos atstovė – Liudmila Kozyrovič;
3. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ direktorius – Juozas Sidaras;
4. Vilniaus DNSB asociacijos l.e.p. prezidentas – Rolandas Klimavičius;
5. UAB „Laukininkų valda“ direktoriė – Rasa Rimaitė;
6. UAB „Aukštaitijos būstas“ direktorius – Ipolitas Skukauskas;
7. UAB „Utenos butų ūkis“ direktorius – Ignas Vaškelis.

1985
2005
1975
1995
2019

Administracija

VARDASPAREIGOSEL. PAŠTAS TELEFONAS 
Daiva MatonienėPrezidentėprezidentas@bustorumai.lt 8 686 01710 
Vita Montrimaitė Referentė – mokymų organizatorė info@bustorumai.lt  8 664 31388 
Rolandas Klimavičius Teisininkasrolandas.klimavicius@bustorumai.lt 8 636 31111 
Algirdas Glodenis Vyresnysis teisininkasglodenis.algirdas@gmail.com 8 67244808  

Metų
Patirties

16+

Lietuvos būsto rūmai aktyviai bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija, su Seimo Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, su kitomis valstybinėmis institucijomis, su miestų ir rajonų savivaldybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, su nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

Bendradarbiavimas

Lietuvos būsto rūmai bendradarbiauja su giminingomis kitų šalių organizacijomis. Dalyvauja bendrose mokymuose, seminaruose, įgyvendinant bendrus projektus.

        Būsto rūmų biuras yra Vilniuje. Lietuvos būsto rūmų struktūra yra miestų ir rajonų savarankiškos organizacijos, Lietuvos būsto rūmų veiklą organizuoja suvažiavimo išrinkta taryba iš 8 asmenų. Kasdieniniai veiklai vadovauja, santykiuose su valstybės, valdžios, savivaldybės, teismų ir kitomis institucijomis atstovauja Lietuvos būsto rūmų prezidentė Daiva Matonienė. Aukščiausias Lietuvos būsto rūmų organas yra Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų suvažiavimas.

Susisiekite

Revizijos komisija

Revizijos komisijos pirmininkė

UAB „Šiaulių būstas“ direktorė – Roma Janušonienė; 

Revizijos komisija nariai: 

VšĮ “Akmenės butų ūkis“ direktorius –  Benediktas Balkauskas;

UAB „Palangos butų ūkis“ direktorius – Justinas Švatas.

Elgesio kodekso komisija

Komisijos pirmininkas:
UAB „Mano būstas Dainava“ vadovas – Mindaugas Genys.

Nariai:

  1. Šiaulių DNSB asociacijos atstovė – Virginija Remeikienė;
  2. Vilniaus DNSB asociacijos atstovė – Liudmila Kozyrovič;
  3. UAB „Kaišiadorių butų ūkis“ direktorius – Juozas Sidaras;
  4. UAB „Vitės valdos“ direktorius – Vaidas Barakauskas;
  5. UAB „Laukininkų valda“ direktoriė – Rasa Rimaitė;
  6. UAB „Aukštaitijos būstas“ direktorius – Ipolitas Skukauskas;
  7. UAB „Utenos butų ūkis“ direktorius – Ignas Vaškelis.
RYŠIAI

Partneriai

Bendradarbiaujame su šiomis organizacijomis.
vvtat
vgtu
tm
sn

istorija

Būsto rūmai įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

Parašykite mums