Kaip tapti LBR nariu

 • Kas sudaro Lietuvos būsto rūmus?

Būsto rūmus  sudaro nariai ir nariai-rėmėjai. Būsto rūmų nariais gali būti tik juridiniai asmenys, nariais- rėmėjais gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys.                  

 • Kas gali būti Lietuvos būsto rūmų nariais?

 Būsto rūmų nariais gali būti būsto valdymo ir priežiūros  paslaugas teikiantys asmenys ir jų asociacijos bei Vartotojų nevyriausybinės organizacijos:
          1) Lietuvos Respublikos  miestų ir rajonų daugiabučių namų savininkų bendrijos, kitos bendrijos, įsteigtos ir veikiančios Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pagrindu ar/ir jų asociacijos,   
          2) jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių būsto valdytojų asociacijos,
          3) bendro naudojimo objektų administravimo ir priežiūros paslaugas teikiantys juridiniai asmenys ar/ir jų asociacijos,
           4) buitinių vartotojų, būsto savininkų, socialinio būsto nuomininkų, gyventojų teises, susijusias su būsto naudojimu, valdymu ar priežiūra, ginančios Nevyriausybinės organizacijos
.

Nariais – rėmėjais gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo remiantis Būsto rūmus bet kuria forma ir išreiškęs norą būti Lietuvos būsto rūmų nariu.

Pripažįstantys ir vykdantys  Būsto rūmų  įstatų, Elgesio kodekso reikalavimus, dalyvaujantys Būsto rūmų  veikloje bei mokantys nustatyto dydžio mokesčius[1].


[1] 0,0008 EUR mėnesinis mokestis nuo administruojamo kv.m. ploto

              

 • Nori tapti Lietuvos būsto rūmų nariu?
 • Sumokėk Suvažiavimo nustatytą stojamąjį mokestį (30,00 EUR) į SWED BANK banko sąskaitą LT 59 7300 0100 8758 1361 ;
 • Pateik prašymą ( pateikiama žemiau) adresuotą Lietuvos būsto rūmų prezidentui, siunčiant el.p.: info@bustorumai.lt, pridedant reikalingus dokumentus;
 • Į Būsto rūmų naujus narius  priima  –  Lietuvos būsto rūmų Taryba. Tuomet lauk sprendimo iš Lietuvos Būsto rūmų administracijos apie Tarybos priimtą sprendimą,  per 1 mėnesį nuo dokumentų pateikimo dienos.
 • Kyla papildomų klausimų ?

Skambink tel.nr. : +370  664 31 388 arba rašyk el.p.: info@bustorumai.lt

Kada pasirinkti nepriklausomą elektros energijos tiekėją bendrosioms namo reikmėms daugiabučiuose namuose?

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai gavo Energetikos ministerijos išaiškinimą, kaip bus įsigyjama elektros energija skirta bendrosioms namo reikmėms daugiabučiuose namuose.

„Norime informuoti namų bendrijas ir administratorius, perkančius elektros energiją daugiabučių gyvenamųjų namų bendroms reikmėms, liftams, kad jie turi išsirinkti elektros energijos tiekėją iki 2022 m. gruodžio 10 d. Šios kategorijos vartotojai turi dar du metus laiko apsispręsti. Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad ir nelaukiant šio termino galima pasirinkti priimtiniausią elektros kainą siūlantį elektros energijos tiekėją ir sudaryti su juo sutartį.“ – sako Daiva Matonienė, Lietuvos būsto rūmų prezidentė.

Energetikos ministerijos rašte pažymima, kad daugiabučių gyvenamųjų namų, bendrabučio tipo daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijos, bendrojo naudojimo objektų administratoriai perkantys elektros energiją daugiabučių gyvenamųjų namų bendroms reikmėms ir (ar) liftams, bendrabučio tipo daugiabučiams gyvenamiesiems namams (butams, kambariams, bendroms reikmėms ir (ar) liftams), patenka į trečiąjį dereguliavimo etapą ir jiems visuomeninis teikėjas nutrauks elektros energijos tiekimą visuomenine kaina 2023 m. sausio 1 d.

Lietuva yra įsipareigojusi panaikinti monopolines sąlygas elektros energijos rinkoje ir sudaryti joje sąlygas veikti konkuruojančioms įmonės. Visuomeninis tiekėjas savo paslaugų teikimą vartotojams stabdys nuosekliai ir palaipsniui: nuo 2021-ų metų – gyventojams, kurie per metus sunaudoja 5 000 kWh ar daugiau elektros energijos, nuo 2022-ųjų – sunaudojantiems 1000–5000 kWh, o nuo 2023-ųjų – visiems kitiems.

Į paskutinį pokyčio etapą bus įtraukiami ir socialiai pažeidžiami gyventojai, namų bendrijos ir administratoriai.

Dėl platesnės informacijos kreiptis į Lietuvos būsto rūmus tel.+37066431388

Seminarai bendrijų pirmininkams

Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija, bendradarbiaudama su Vilniaus miesto savivaldybe, 2015 m. rugsėjo 07 dieną 17.00 val. Vilniaus miesto savivaldybės Tarybos salėje (2 aukštas) jau tradiciškai organizuoja švietimo seminarą bendrijų pirmininkams, valdybos nariams, revizoriams, administruojančių įmonių ir jungtine veiklos sutartimi įgaliotiems atstovams bei kitiems būsto sektoriaus dalyviams.

DARBOTVARKĖ:

1. Vasaros periodo apžvalga

    Pranešėjas Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos prezidentas Juozas Antanaitis.

2. Dėl privalomo lėšų kaupimo daugiabučių atnaujinimui.

    Pranešėjas Aplinkos ministerijos vyr. specialistas Vytautas Jonaitis.

3. Dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM  mechanizmo taikymo statybos darbams, atliekamiems daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) metu.

    Pranešėjas Būsto rūmų teisininkas Algirdas Glodenis.

4. Diskusija apie 2 karšto vandens paruošimo būdą ir ne tik.

Seminaras nemokamas. Išankstinė registracija nevykdoma. Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo ir prašome paruošti pasiūlymų dėl tolimesnių seminarų darbotvarkės sudarymo.

Susitikimas su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vadovybe

2022 m. gegužės 6 d. Lietuvos būsto rūmų prezidentas Miroslavas Monkevičius, Vilniaus DNSB asociacijos prezidentas Rolandas Klimavičius, Šiaulių DNSB asociacijos vadovė Virginija Remeikienė, 225-osios DNSB „JUNA“ vadovas Jonas Ūselis susitikimo su LR aplinkos ministerijos viceministre Daiva Veličkaite-Matuseviče bei Statybos ir teritorijų planavimo politikos grupės vadovu Dainiumi Čergeliu. 

Susitikimo metu aptartos Aplinkos ministerijos,  Lietuvos būsto rūmų, daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijų, bendradarbiavimo gairės – būsto valdymo,  priežiūroje ir teisėkūroje srityse. Svarstytos daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo, administratorių veiklos  ir  kontrolės, teisinio reguliavimo problemos. Diskutuota, kaip racionaliau ir efektyviau, įgyvendinti daugiabučių namų priežiūrą, valdyti ir naudoti patalpų savininkų bendrą turtą, gerinti jo administravimą, užtikrinant tinkamą visų būsto savininkų teisių ir teisėtų interesų atstovavimą bei apsaugą. 

Įvyko LBR Tarybos posėdis

2022 m. gegužės 3 d. įvyko Lietuvos būsto rūmų Tarybos posėdis. Tarybos narių susirinkimo metu buvo priimti sprendimai:

 • Patvirtinta posėdžio darbotvarkė;
 • Patvirtinta Lietuvos būsto rūmų narių suvažiavimo data;
 • Patvirtinta 2021 m. finansinių metų veiklos ataskaita;
 • Patvirtinta 2021 m. veiklos ataskaita;
 • Patvirtinta 2022 m biudžetas ir darbo užmokesčio fondas;
 • Išklausyta 2021 m. revizoriaus ataskaita.

Posėdžio metu aptarta 2022 m. veiklos programa.

LBR prezidentas susitikimo su Aplinkos projektų valdymo agentūros (APVA) Pastatų energinio taupumo departamento atstovais

2022  m. balandžio 21 d. Lietuvos būsto rūmų prezidentas Miroslavas Monkevičius ir teisininkas Rolandas Klimavičius susitikimo su Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros Pastatų energetinio taupumo departamento direktoriumi Vytautu Vrubliausku ir patarėja Gintare Burbiene.

Susitikimo metu buvo pristatytos APVA Pastatų energetinio taupumo departamento veiklos kryptis, aptarti žaliojo kurso ir Lietuvos ilgalaikės renovacijos strategijos, į renovacijos sritį įtraukiančios atsinaujinančias, organines ir klimato kaitai neutralias medžiagas, įgyvendinimo planai. Taip pat susitikime apsvarstytos tolimesnio LBR ir APVA bendradarbiavimo gairės informuojant bei šviečiant būsto sektoriaus dalyvius bei vartotojus, vykdant kitas bendras organizacines bei projektines veiklas. 

Susitikimas Energetikos ministerijoje

2022 m. balandžio 20 d. Lietuvos būsto rūmų Tarybos narė Virginija Remeikienė dalyvavo Energetikos ministerijos susitikime kuriame buvo pristatytas atnaujintas Šilumos ūkio įstatymo projektas, pakoreguotas įvertintus suinteresuotųjų šalių pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Lietuvos būsto rūmai išsirinko naują prezidentą

Lietuvos Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (LBR) visuotiniame suvažiavime buvo išrinktas naujas prezidentas – juo tapo Miroslavas Monkevičius. Iki šiol laikino LBR prezidento pareigas ėjo Rolandas Klimavičius.

Lietuvos būsto rūmų narių suvažiavimas įvyko š.m. kovo 25 d. Panevėžyje.

APIE SUSITIKIMĄ SU ŠIAULIŲ BANKO ATSTOVAIS

Šiandien Būsto rūmai dalyvavo susitikime su Šiaulių banko atstovais dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo proceso. Labai geros dalykinės diskusijos metu buvo aptarta nemažai klausimų: dėl administratoriaus teisės ir galimybės sudaryti lengvatinio kredito sutartis atstovaujant JVS, bendrijas ir t.t.; Finansuotojo iniciatyvos nustatyti butų savininkų susirinkimų protokolo formą; Atidėtų palūkanų apmokėjimo tvarkos; Skolų administravimo perdavimo daugiabučio namo valdytojui ir (ar) (renovacijos administratoriui). Diskutuota kitais aktualiais klausimais.

Nuspręsta ir toliau bendradarbiauti sprendžiant kylančias problemas daugiabučių namų modernizavimo – finansavimo procese bei kreiptis į Aplinkos ministeriją dėl teisės aktų reglamentuojančių šią sritį tobulinimo.

WEBINARAS: KAIP TINKAMAI PANAUDOTI INTERNETINĮ PUSLAPĮ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ADMINISTRAVIME?

Neturite internetinės svetainės? O gal turite, tačiau neišnaudojate visų jos teikiamų galimybių? Svetainėje nėra tvarkos, nuolat gaunate skambučius su elementariais klausimais, kurių atsakymai išdėstyti jūsų internetiniame puslapyje, tačiau klientai jų neranda? Kviečiame registruotis į webinarą ir sužinoti, ką galite daryti kitaip, kad internetinis puslapis būtų naudingas tiek jums, tiek klientui! Registracija BŪTINA! Registracijos nuoroda: https://forms.gle/JZVENBSS45YV6i1t6

BŪSTO VALDYMO YPATUMAI: SVARBIAUSIA BENDRADARBIAVIMO DVASIA

Lietuvos būsto rūmai pastebi, kad gyventojų aktyvumas ir komunikacija yra svarbiausi pažangaus būsto valdymo garantai. Pastebėta, kad mokslininkai dažniausiai būsto problemas analizuoja ekonominiu ir inžineriniu aspektais, ir retai būstas tyrinėjamas kaip viena iš svarbių sudedamųjų socialinės politikos arba gerovės valstybės dalių.

Lietuvos būsto rūmų prezidentė Daiva Matonienė

Svarbus aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimo dvasia

„Apibendrinant praktikoje aktualius kylančius būsto klausimus pastebiu, kad  dažniausiai tai būna dėl bendravimo ar gyventojų aktyvumo stokos. Svarbu suprasti, kad tu esi savo būsto šeimininkas. Aktyvumas ir bendravimas yra kertinis akmuo sprendžiant būsto valdymo klausimus“,- teigia Lietuvos būsto rūmų prezidentė Daiva Matonienė.

Ankstesni tyrimai, atlikti pokomunistinėse šalyse, rodo, kad daugelyje šių šalių, nepaisant tam tikrų jų ekonominių ir socialinių skirtumų, vyravo labai centralizuota bei visapusiška valstybės kontrolė, pagrįsta būsto ir būsto infrastruktūros kūrimo, paskirstymo, naudojimo, ir eksploatavimo sistema. Tai gali būti viena iš priežasčių, kuri darė įtaką daugiabučių namų gyventojų aktyvaus dalyvavimo stoką.

Kėdainių DN asociacijos vadovė Vilma Samaitienė

Ataskaitų teikimo tvarka

Remiantis LR Bendrijų įstatymu, privaloma metinę veiklos ataskaitą gyventojams pateikti kartą per metus, per pirmąjį metų ketvirtį.   Lietuvos būsto rūmų narė, Kėdainių daugiabučių namų bendrijų asocijacijos vadovė Vilma Samaitienė pažymi, kad teikiant ataskaitas dažniau yra sumažinama neaiškumų, nesusikalbėjimų rizika. „Mano praktika tokia: mes teikiame ataskaitas kas mėnesį. To neprivalome daryti, tačiau taip kyla mažiau klausimų. Visuotinis susirinkimas taip pat privalomas yra tik kartą per metus, jei yra poreikis  juos galima rengti ir dažniau. Pastebėtina, kad į susirinkimus susirenka dažnai nepakankamas skaičius gyventojų, jei pateikiamos tik ataskaitos, ateina vos ketvirtadalis. Šiemet dėl pandemijos susirinkimo  neorganizavome“, – teigia Vilma Samaitienė.

 V. Samaitienė  palaiko  mišraus būdo elektroninio ryšio priemonių panaudojimo galimybes, paliekant ir senąją susirinkimų bei balsavimų tvarką, kad gyventojai turėtų didesnį pasirinkimą.

Efektyvi argumentų kalba

Bendraujant su gyventojais labai svarbu kantrybė ir pagrįstas, argumentuotas kalbėjimas. Vilma Samaitienė teigia, kad geriausia yra kalbėti įstatymų ir argumentų kalba. „Bendraujant su gyventojais svarbu gerai žinoti įstatymus ir juos paprastai paaiškinti. Taip pat būsto valdytojams itin svarbi kantrybė. Būna ir labai piktų skambučių, bet svarbiausia turėti kantrybės ir argumentuotai pateikti informaciją. Mes visi galime turėti daug nuomonių, tačiau įstatymai viską apibrėžia ir sukonkretina“, – teigia Vilma Samaitienė.