Skip to content

Lietuvos būsto rūmai

Apie mus

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (Lietuvos būsto rūmai) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, asociacijos statusą. Lietuvos būsto rūmai buvo įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

        Lietuvos būsto rūmų nariai yra daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jų asociacijos, daugiabučius namus administruojančios įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos bei kitos organizacijos.

         Pagrindiniai Lietuvos būsto rūmų tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti  narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko – vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą. Lietuvos būsto rūmai turi tikslą įgyvendinti savanoriškos kontrolės institucijos funkcijas, atsakingos už būsto valdymo paslaugas teikiančių asmenų ir jų asociacijų Elgesio kodekso  sudarymą bei peržiūrą ir Elgesio kodekso laikymosi kontrolę.

Lietuvos būsto rūmai padeda Vyriausybei įgyvendinti energijos taupymo ir namų renovavimo programą. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms  kaip racionaliau, kaip geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą. Padeda būsto savininkus teisingai ir teisėtai priimti reikiamus sprendimus, konsultuoja gyvenamųjų namų bendrijų valdymo organus, administruojančių įmonių darbuotojus spręsti iškilusias problemas, valdyti konfliktines situacijas, nagrinėti gaunamus skundus.

Metų
Patirties

16+

Lietuvos būsto rūmai aktyviai bendradarbiauja su Vyriausybės kanceliarija, su Seimo Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, su kitomis valstybinėmis institucijomis, su miestų ir rajonų savivaldybėmis, su nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, su nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

Bendradarbiavimas

Lietuvos būsto rūmai bendradarbiauja su giminingomis kitų šalių organizacijomis. Dalyvauja bendrose mokymuose, seminaruose, įgyvendinant bendrus projektus.

Susisiekite

LIETUVOS BŪSTO RŪMŲ TARYBA

Lep. Tarybos pirmininkas – Rolandas Klimavičius

Nariai:

UAB „Elotus“ vadovas Vidmantas Stonkus;

UAB „Kelmės vietinis ūkis“ vadovas Dainius Popovas;

UAB „Naujininkų ūkis“ vadovas Sigitas Čirba;

Šiaulių AMDNSM prezidentė Virginija Remeikienė;

Vilniaus DNSB asociacijos prezidentas Rolandas Klimavičius;

Kėdainių DN bendrijų asociacijos prezidentė Vilma Samaitienė;

UAB „Adminsta“ vadovas Jonas Ūselis;

UAB „Civinity LT“ vadovas Giedrius Eidimtas;

AB „Panevėžio butų ūkis“ vadovas Vidmantas Žukauskas;

UAB „Mano būstas“ vadovas Ramūnas Burokas;

UAB „Mano būstas“ vadovė Aistė Cikanaitė-Jankauskė.

RYŠIAI

Partneriai

vvtat
vgtu
tm
sn
PPA_logo

istorija

Būsto rūmai įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje.

Parašykite mums