Š. m. birželio 14 dieną vyko Lietuvos respublikinių būsto rūmų inicijuotas nuotolinis susitikimas su Ukrainos, Odesos miesto atstovais dėl civilinių slėptuvių ir priedangų įrengimo ir panaudojimo esant poreikiui. Susitikime dalyvavo Odesos miesto savivaldybės Civilinės saugos departamento direktoriaus pavaduotojas, Odesos miesto bendrijos pirmininkas bei laikinų, mobilių slėptuvių ir priedangų gamintojų Ukrainoje atstovas. Lietuvos būsto rūmus susitikime atstovavo rūmų prezidentas Algis Čaplikas.

„Susitikime buvo aptartos praktinės civilinių slėptuvių ir priedangų įrengimo bei jų panaudojimo būtinybės karo metu. Kolegų iš Ukrainos patirtys iš tiesų emociškai sunkios, bet itin naudingos mums, šį klausimą svarstant Lietuvoje. Esu dėkingas Odesos miesto atstovams už skirtą laiką susitikimui, kuris buvo itin naudingas ir įdomus. Esant galimybei bandysime šio susitikimo formą išplėsti ir į jį pakviesti tiek mūsų šalies institucijų atstovus, tiek būsto rūmų narius“, – po susitikimo kalbėjo Lietuvos respublikinių būsto rūmų vadovas Algis Čaplikas.

Susitikimo metu buvo aptartos Ukrainos, Odesos savivaldybės patirtys organizuojant gyventojų perspėjimo sistemą Odesos mieste. Ši sistema apima oro pavojaus sirenas, pranešimus žodžiu, SMS pranešimus bei pranešimus per radiją. Taip pat buvo aptartas gyventojų slėptuvių ir priedangų įrengimas pagal teisės aktų reikalavimus: dvi išėjimo angos, rūsys arba pusrūsys, ne mažiau kaip 1,8 m aukščio, galimybė slėptis 4–6 valandas.

Be to, buvo pristatytos mobiliosios slėptuvės ir priedangos, skirtos 10 – 15 žmonių grupėms, kurios įrengiamos prie žmonių susibūrimo vietų, tokių kaip stotelės ar parkai. Didelės, 100 – 400 vietų slėptuvės ir priedangos yra įrengiamos tankiai apgyvendintuose rajonuose, namų vidiniuose kiemuose.

Lietuvos respublikiniai būsto rūmai tikisi, kad šis susitikimas taps pradžia ilgesniam ir gilesniam bendradarbiavimui tarp Lietuvos ir Ukrainos, siekiant užtikrinti gyventojų saugumą ekstremalių situacijų metu.

Šis pranešimas spaudai yra skirtas informuoti visuomenę ir žiniasklaidą apie svarbius įvykius bei bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Ukrainos civilinės saugos srityje.