Lietuvos būsto rūmai

Apie mus

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (Lietuvos būsto rūmai) yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, turinti juridinio asmens statusą, asociacijos statusą. Lietuvos būsto rūmai buvo įsteigti 2004 metų lapkričio 12 dieną ir veikia visoje Lietuvos teritorijoje. Lietuvos būsto rūmų nariai yra daugiabučių namų savininkų bendrijos ir jų asociacijos, daugiabučius namus administruojančios įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos bei kitos organizacijos.

Pagrindiniai Lietuvos būsto rūmų tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti  narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko – vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą. Lietuvos būsto rūmai turi tikslą įgyvendinti savanoriškos kontrolės institucijos funkcijas, atsakingos už būsto valdymo paslaugas teikiančių asmenų ir jų asociacijų Elgesio kodekso  sudarymą bei peržiūrą ir Elgesio kodekso laikymosi kontrolę.

Lietuvos būsto rūmai padeda Vyriausybei įgyvendinti energijos taupymo ir namų renovavimo programą. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms  kaip racionaliau, kaip geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą. Padeda būsto savininkus teisingai ir teisėtai priimti reikiamus sprendimus, konsultuoja gyvenamųjų namų bendrijų valdymo organus, administruojančių įmonių darbuotojus spręsti iškilusias problemas, valdyti konfliktines situacijas, nagrinėti gaunamus skundus.

PARTNERIAI

Lietuvos būsto rūmai aktyviai bendradarbiauja su: Vyriausybės kanceliarija, LRS Aplinkos komitetu, Aplinkos ministerija, Energetikos ministerija, Ūkio ministerija, Teisingumo ministerija, Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba, kitomis valstybinėmis institucijomis, miestų ir rajonų savivaldybėmis, nevyriausybinėmis organizacijomis, veikiančiomis būsto, gamtosaugos srityje, nevyriausybinėmis organizacijomis, ginančiomis vartotojų teises.

Vartotojų teisių atstovavimas

Lietuvos būsto rūmų interesų atstovavimas, vartotojų teisių gynyba

Informavimas

Naujausios aktualios informacijos rinkimas ir teikimas, mokymai, kvalifikacijos kėlimas

Konsultacijos

Teisinės konsultacijos nariams ir gyventojams