Kas gali būti Lietuvos būsto rūmų nariais?

Būsto rūmų nariais gali būti būsto valdymo ir priežiūros  paslaugas teikiantys asmenys ir jų asociacijos bei Vartotojų nevyriausybinės organizacijos:
          1) Lietuvos Respublikos  miestų ir rajonų daugiabučių namų savininkų bendrijos, kitos bendrijos, įsteigtos ir veikiančios Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pagrindu ar/ir jų asociacijos,   
          2) jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių būsto valdytojų asociacijos,
          3) bendro naudojimo objektų administravimo ir priežiūros paslaugas teikiantys juridiniai asmenys ar/ir jų asociacijos,
           4) buitinių vartotojų, būsto savininkų, socialinio būsto nuomininkų, gyventojų teises, susijusias su būsto naudojimu, valdymu ar priežiūra, ginančios Nevyriausybinės organizacijos
.

Nariais – rėmėjais gali būti bet kuris fizinis ar juridinis asmuo remiantis Būsto rūmus bet kuria forma ir išreiškęs norą būti Lietuvos būsto rūmų nariu.

Pripažįstantys ir vykdantys  Būsto rūmų  įstatų, Elgesio kodekso reikalavimus, dalyvaujantys Būsto rūmų  veikloje bei mokantys nustatyto dydžio mokesčius (0,0008 EUR mėnesinis mokestis nuo administruojamo kv.m. ploto).

Nori tapti Lietuvos būsto rūmų nariu?


  • Sumokėk Suvažiavimo nustatytą stojamąjį mokestį (30,00 EUR) į SWEDBANK banko sąskaitą LT 59 7300 0100 8758 1361 ;
  • Pateik prašymą (pateikiama žemiau) adresuotą Lietuvos būsto rūmų prezidentui, siunčiant el.p.: info@bustorumai.lt, pridedant reikalingus dokumentus;
  • Į Būsto rūmų naujus narius  priima  –  Lietuvos būsto rūmų Taryba.
  • Lauk sprendimo iš Lietuvos Būsto rūmų administracijos apie Tarybos priimtą sprendimą,  per 1 mėnesį, nuo dokumentų pateikimo dienos.

Kas sudaro Lietuvos būsto rūmų narius?

Būsto rūmus  sudaro nariai ir nariai-rėmėjai. Būsto rūmų nariais gali būti tik juridiniai asmenys, nariais- rėmėjais gali būti tiek fiziniai, tiek ir juridiniai asmenys.    

Kyla papildomų klausimų?

Skambink tel.nr. : +370  664 31 388 arba rašyk el.p.: info@bustorumai.lt