Būsto rūmų organų struktūrą sudaro:

Aukščiausiasis organas – Būsto rūmų suvažiavimas;

Kolegialus valdymo organas – Būsto rūmų taryba;

Vienasmenis valdymo organas – Būsto rūmų prezidentas;

Kitas organas – revizorius (revizijos komisija).