LBR Naujienos

Vartotojų teisių atstovavimas

Lietuvos būsto rūmų interesų atstovavimas, vartotojų teisių gynyba

Informavimas

Naujausios aktualios informacijos rinkimas ir teikimas, mokymai, kvalifikacijos kėlimas

Konsultacijos

Teisinės konsultacijos nariams ir gyventojams