Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų įstatai     

Lietuvos respublikiniai  būsto valdymo ir priežiūros rūmai (toliau– Būsto rūmai) – tai savanoriškas susivienijimas, vienijantis įstatų 4.2 punkte išvardintus būsto valdymo paslaugas teikiančius asmenis ir jų asociacijas bei vartotojų nevyriausybines organizacijas.

Būsto rūmų teisinė forma – Asociacija.

Asociacijos pavadinimas – Lietuvos respublikiniai  būsto valdymo ir priežiūros  rūmai, trumpasis pavadinimas – Būsto rūmai.

Būsto rūmai turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti. Būsto rūmai organizaciniu ir teisiniu atžvilgiu yra savarankiški, savo veiklą vykdo laikydamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

Būsto rūmų įstatai :