2022 m. gegužės 3 d. įvyko Lietuvos būsto rūmų Tarybos posėdis. Tarybos narių susirinkimo metu buvo priimti sprendimai:

  • Patvirtinta posėdžio darbotvarkė;
  • Patvirtinta Lietuvos būsto rūmų narių suvažiavimo data;
  • Patvirtinta 2021 m. finansinių metų veiklos ataskaita;
  • Patvirtinta 2021 m. veiklos ataskaita;
  • Patvirtinta 2022 m biudžetas ir darbo užmokesčio fondas;
  • Išklausyta 2021 m. revizoriaus ataskaita.

Posėdžio metu aptarta 2022 m. veiklos programa.