Lietuvos būsto rūmai pastebi, kad gyventojų aktyvumas ir komunikacija yra svarbiausi pažangaus būsto valdymo garantai. Pastebėta, kad mokslininkai dažniausiai būsto problemas analizuoja ekonominiu ir inžineriniu aspektais, ir retai būstas tyrinėjamas kaip viena iš svarbių sudedamųjų socialinės politikos arba gerovės valstybės dalių.

Lietuvos būsto rūmų prezidentė Daiva Matonienė

Svarbus aktyvus dalyvavimas ir bendradarbiavimo dvasia

„Apibendrinant praktikoje aktualius kylančius būsto klausimus pastebiu, kad  dažniausiai tai būna dėl bendravimo ar gyventojų aktyvumo stokos. Svarbu suprasti, kad tu esi savo būsto šeimininkas. Aktyvumas ir bendravimas yra kertinis akmuo sprendžiant būsto valdymo klausimus“,- teigia Lietuvos būsto rūmų prezidentė Daiva Matonienė.

Ankstesni tyrimai, atlikti pokomunistinėse šalyse, rodo, kad daugelyje šių šalių, nepaisant tam tikrų jų ekonominių ir socialinių skirtumų, vyravo labai centralizuota bei visapusiška valstybės kontrolė, pagrįsta būsto ir būsto infrastruktūros kūrimo, paskirstymo, naudojimo, ir eksploatavimo sistema. Tai gali būti viena iš priežasčių, kuri darė įtaką daugiabučių namų gyventojų aktyvaus dalyvavimo stoką.

Kėdainių DN asociacijos vadovė Vilma Samaitienė

Ataskaitų teikimo tvarka

Remiantis LR Bendrijų įstatymu, privaloma metinę veiklos ataskaitą gyventojams pateikti kartą per metus, per pirmąjį metų ketvirtį.   Lietuvos būsto rūmų narė, Kėdainių daugiabučių namų bendrijų asocijacijos vadovė Vilma Samaitienė pažymi, kad teikiant ataskaitas dažniau yra sumažinama neaiškumų, nesusikalbėjimų rizika. „Mano praktika tokia: mes teikiame ataskaitas kas mėnesį. To neprivalome daryti, tačiau taip kyla mažiau klausimų. Visuotinis susirinkimas taip pat privalomas yra tik kartą per metus, jei yra poreikis  juos galima rengti ir dažniau. Pastebėtina, kad į susirinkimus susirenka dažnai nepakankamas skaičius gyventojų, jei pateikiamos tik ataskaitos, ateina vos ketvirtadalis. Šiemet dėl pandemijos susirinkimo  neorganizavome“, – teigia Vilma Samaitienė.

 V. Samaitienė  palaiko  mišraus būdo elektroninio ryšio priemonių panaudojimo galimybes, paliekant ir senąją susirinkimų bei balsavimų tvarką, kad gyventojai turėtų didesnį pasirinkimą.

Efektyvi argumentų kalba

Bendraujant su gyventojais labai svarbu kantrybė ir pagrįstas, argumentuotas kalbėjimas. Vilma Samaitienė teigia, kad geriausia yra kalbėti įstatymų ir argumentų kalba. „Bendraujant su gyventojais svarbu gerai žinoti įstatymus ir juos paprastai paaiškinti. Taip pat būsto valdytojams itin svarbi kantrybė. Būna ir labai piktų skambučių, bet svarbiausia turėti kantrybės ir argumentuotai pateikti informaciją. Mes visi galime turėti daug nuomonių, tačiau įstatymai viską apibrėžia ir sukonkretina“, – teigia Vilma Samaitienė.