Europos komisijos prezidentė Ursula von der Leyen savo pranešime paskelbė, kad Europos komisija 2021 m. pradės „New European Bauhaus“ iniciatyvos projekto etapą. Šis projekto etapas paskatins paskelbti kvietimus teikti paraiškas, kad bent 5 penkiose ES valstybėse būtų įgyvendintos „New European Bauhaus“ idėjos, naudojant nacionalines ir regionines ES lėšas.

„New European Bauhaus“ projektas- tai aplinkos, ekonomikos ir kultūros projektas, kurio tikslas  suderinti dizainą, tvarumą, prieinamumą  pastatuose ir jų aplinkose,  kurios padės  įgyvendinti Europos žaliajį kursą. Manau, kad planas Europai iki 2050 tapti neutralia gamtai skamba gana neįtikėtinai, tačiau tai gali būti postūmis link švaresnės Europos, o aš viliuosi, kad projektas bus sėkmingas ir pasieks Lietuvą.

„New European Bauhaus“ atspirties taškas – pandemija

Pagrindinės „New European Bauhaus“ vertybės yra tvarumas, estetika ir įtrauktumas. Projekto  tikslas – naudoti bendrą unikalų kūrimo procesą,  įtraukiant daugelio šalių pastatų dizainierius, kad tiriant kitas idėjas, nustatant neatidėliotinus poreikius ir iššūkius bei sujungiant suinteresuotas šalis, būtų suformuotos naujoviškos koncepcijos. Kaip vieną projektavimo etapo elementų šį pavasarį Komisija išleis pirmąjį „New European Bauhaus“ prizo leidimą.

Visiškai sutinku su Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen mintimi, kad „New European Bauhaus“ yra vilties projektas skirtas ištirti, kaip geriau gyventi po pandemijos. Tai – tvarumo ir stiliaus derinimas gyvenamojoje aplinkoje, siekiant priartinti Europos žaliąjį kursą prie žmonių. Naujas projekto etapas suteiks daug naujų galimybių ir pastūmės naujovių link. Padės pasisitaikyti po pandemijos, sujungti įvairių sričių darbuotojus vardan vieno tikslo. Europa atsinaujins, tai bus kelias naujos švaresnės Europos link.

Siekia tvarumo, patogumo ir saugumo

Projektai, kurių tikslas, kad pastatai būtų patogūs naudojimui, saugūs ir draugiški aplinkai nuolatos vyksta Europos ir pasauliniu mastu. Norėtųsi, kad šie projektai pasiektų ir Lietuvą.

Kaip gerąjį pavyzdį galima paminėti Belgijos įmonės „Fontana“ sukurtą pažangų pastatų vertinimo įrankį SPIN app, kuriuo naudojantis įvertinami pastato parametrai ir teikiami pasiūlymai, kad žmonėms būtų  saugu, patogu gyventi bei keliauti, o pastatai ir transporto priemonės taptų kuo draugiškesni aplinkai. Projekto esmė – išmanioji programa, kuri parengta atlikus tyrimus Europoje ir Azijoje bei sudaryta sistema, pagal kurią galima įvertinti pastatų kokybę, saugumą, tvarumą bei parengti galimi variantai, kaip pagerinti esamą situaciją patogumo, saugumo ir tvarumo atžvilgiu.

Lietuvai reikia pokyčių. Ypatingai pastatų administravimo ir valdymo srityje. Ypač dabar, pandemijos laikotarpiu dar didesnę dienos dalį praleidžiame pastatuose. Juose dirbame, gyvename, leidžiame savo laisvalaikį, todėl svarbu, kad šis laikas praleistas pastatuose būtų kokybiškas bei saugus.