Lietuvos Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų (LBR) visuotiniame suvažiavime buvo išrinktas naujas prezidentas – juo tapo Miroslavas Monkevičius. Iki šiol laikino LBR prezidento pareigas ėjo Rolandas Klimavičius.

Lietuvos būsto rūmų narių suvažiavimas įvyko š.m. kovo 25 d. Panevėžyje.