Š.m. liepos 8 d. Lietuvos būsto rūmų prezidentas Miroslavas Monkevičius ir Lietuvos būsto rūmų nariai dalyvavo Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos organizuotame pasitarime dėl Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr.VIII-1881 61 ir 69 straipsnių pakeitimo.