Šiais metais savo veiklos dvidešimtmetį minėsiantys Lietuvos būsto rūmai, kurie vienija daugiabučių namų savininkų bendrijas ir jų asociacijas, daugiabučius namus administruojančias įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos bei kitos organizacijas savo visuomeniniu konsultatu paskyrė ilgametį būsto politikos ekspertą dr. Vytautą Jonaitį.

Lietuvos būsto rūmai – jau dvidešimt metų Lietuvoje veikianti asociacija, kuri atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tinkamą gyvenamosios aplinkos kokybę ir pastebimai prisideda prie socialinio saugumo Lietuvoje. Pagrindiniai Lietuvos būsto rūmų tikslai yra koordinuoti narių veiklą, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti narių interesus, atstovauti ir ginti vartotojų teises ir teisėtus interesus, šviesti vartotojus, skatinti būsto valdytojus savo veiklos prioritetu laikyti būsto savininko – vartotojo ekonominius interesus ir jų gynimą

“Tiek aš tiek kiti būsto rūmų nariai labai džiaugiasi tuo, kad turime galimybę stiprinti savo asociacijos pozicijas, tokiais savo sričių specialistais, kaip gerbiamas Vytautas Jonaitis. Aš asmeniškai, labai vertinu Vytauto žinias bei įsitraukimą į mūsų asociacijos veiklą. Esu tikras, kad kartu nuveiksime labai daug prasmingų ir naudingų visuomenei darbų. Šis komandos pastiprinimas padės Lietuvos būsto rūmams ir toliau sklandžiai atstovauti ir principingai ginti gyventojų interesus, suteikti kokybišką ir greitai prieinamą teisinę konsultaciją tam, kad kaip įmanoma labiau leisti gyventojams sutaupyti kaip įmanoma daugiau laiko bei finansinių kaštų. Todėl labai tikiuosi Jūsų bendradabiavimo siekiant pagerinti mūsų šalies būsto sektoriaus atstovavimą.”, – asociacijos sprendimą komentavo Lietuvos būsto rūmų prezidentas Algis Čaplikas. 

Vytautas Jonaitis yra ilgametis inžinierius statybininkas, technikos mokslų daktaras. Yra iniciavęs Valstybės paramos būstui įsigyti ir išsinuomoti bei Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymų parengimus. Parašęs apie 60 straipsnių miestų planavimo, socialinio ir ekonominio vystymo, būsto politikos ir kitais klausimais bei organizavęs kelias dešimtiss konferencijų ir seminarų daugiabučių namų valdymo ir priežiūros, jų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais.

„Džiaugiuosi sulaukęs galimybės prisijungti aktyviai prie Būsto rūmų veiklos. Tikiuosi, kad mano turimus žinios ir patirtis suteiks galimybę greičiau ir efektyviau formuoti šalies būsto politiką.“ – savo sprendimą komentavo dr. Vytautas Jonaitis.