Seminaro metu buvo aptariami svarbiausi klausimai: daugiabučių namų butų ir kitų patalpų valdymas bei priežiūra, reglamentuojantys teisės aktai ir jų taikymo aktualijos,  dokumentacijos tvarkymas, IT technologijų taikymas administravime, komunikacija su klientais/interesantais.

Seminaro dalyviams gerąja patirtimi dalinosi bei pranešimus skaitė:

Indrė Jocytė, Advokato padėjėja, Advokatų kontora „Magnusson“. Daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės valdymą, priežiūrą, išlaikymą reglamentuojančių teisės aktų ir jų taikymo aktualijos.

Stasė Kvederienė, Vilniaus miesto savivaldybės Statinių naudojimo priežiūros poskyrio vedėja. Daugiabučių namų techninės priežiūros organizavimas ir vykdymas, teisės aktų aktualijos. Savivaldybių kontrolė.

Arminas Šiurkus, UAB “Informatikos ir ryšių technologijų centras“ Marketingo direktorius. IT technologijų taikymas daugiabučių namų administravimo procese.

Dainius Popovas, UAB „Kelmės vietinis ūkis“ direktorius. Komunikacija su klientais ir interesantais, konfliktinių situacijų sprendimo būdai.