Didžiąją laiko dalį praleidžiame pastatuose, o griežtėjant karantino sąlygoms dar geriau suvokiame, kaip svarbu užtikrinti gyvenimo kokybę ir komfortą savo būste. Tuo rūpinasi ir daugiabučių namų savininkų bendrijos, asociacijos, daugiabučius namus administruojančios įmonės, vartotojų teises ginančios organizacijos, kurias vienijas vienija Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (Lietuvos būsto rūmai).

„Mūsų tikslas – bendradarbiauti, vieningai ieškoti sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria daugiabučių namų gyventojai ir būsto valdytojai. Žvelgdami į naują Seimo sudėtį ir formuojamą vyriausybę, Būsto rūmai tikisi tapti patikimu ir naudingu Seimo Aplinkos apsaugos komiteto, Aplinkos ir Energetikos ministerijų, bei kitų valdžios institucijų partneriu sprendžiant visus klausimus, susijusius su būsto valdymu ir administravimu,“ – sako Būsto rūmų prezidentė Daiva Matonienė.

Lietuvos Būsto rūmai, kaip prioritetinius darbus įvardija Nacionalinės būsto strategijos kūrimą, būsto valdytojų kompetencijos ir kvalifikacijos kėlimą, operatyvesnį ir sklandesnį renovacijos proceso įgyvendinimą.

„Būsto rūmai sparčiai atsinaujina, efektyvina veiklą, telkia narius, formuoja veiklos komitetus, kad galėtume operatyviau prisidėti prie teisėkūros proceso, konstruktyviau bendradarbiauti ir spręsti probleminius klausimus būsto valdymo srityje,“ – sako Lietuvos Būsto rūmų Daiva Matonienė.

Lietuvos būsto rūmai taip pat prisideda prie Vyriausybės energijos taupymo ir namų renovavimo programos įgyvendinimo. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms  kaip racionaliau, geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą.