Š. m. gegužės 16 d., Plungėje vyko Būsto rūmų narių suvažiavimas, kurio metu buvo tvirtinamos finansinės asociacijos ataskaitos už praėjusius metus, aptariami veiklos bei komunikacijos planai ir diskutuojama dėl kitų asociacijai svarbių krypčių. Suvažiavimo dalyviai aktyviai įsitraukė į diskusijas, dalinosi savo įžvalgomis bei pasiūlymais. Aptarti buvo ne tik finansiniai klausimai, bet ir strateginės kryptys, kurios leis organizacijai toliau sėkmingai plėtoti savo veiklą.

„Tai mano pirmasis suvažiavimas einant Būsto rūmų prezidento pareigas. Džiaugiuosi ir dėkoju kolegoms už pasitikėjimą ir tikiuosi, kad kartu pavyks nuveikti dar daug gražių ir visai visuomenei svarbių darbų. Džiaugiuosi, kad mūsų organizacijoje didelę reikšmę turi bendradarbiavimas ir vieninga vizija. Mūsų tikslas – užtikrinti, kad kiekvienas Lietuvos gyventojas galėtų ddžiaugtis savo būstu ir gyvenamąja aplinka “, – kalbėjo Būsto rūmų prezidentas Algis Čaplikas.

Būsto rūmų narių suvažiavimą sveikino ir Plungės meras, dabar savivaldybių asociacijos pirmininko pareigas einantis Andrius Klišonis.

Suvažiavimą užbaigė bendri pietūs bei ekskursija į Plungės muziejų, kurių metu nariai turėjo progą neformalioje aplinkoje aptarti ateities planus ir užmegzti naujas partnerystes.

Šis pranešimas yra parengtas Būsto rūmų narių suvažiavimo komunikacijos tikslais ir skirtas informuoti visuomenę apie asociacijos veiklą bei jos svarbą.