LIETUVOS BŪSTO RŪMAI: ŠLAITINIŲ STOGŲ ĮRENGIMAS PAGRAŽINTŲ RENOVUOJAMUS DAUGIABUČIUS NAMUS

Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai (LBR) teikia pasiūlymus Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo Projektui XIIIP-4942.
Pasiūlymais numatoma leisti daugiabučius namus papuošti šlaitiniais stogais, po kuriais būtų suformuotos pastogės (palėpės), nepaisant šiuo metu taikomų ribojimų, kai dėl užstatymo intensyvumo ribojančių rodiklių, tokias pastoges negalima įrengti arba jos gali būti įrengtos tik su ribota paskirtimi. Arba šlaitinius stogus galima įrengti tik ribotam namų skaičiui (tik namams, kurie neturi suformuoto žemės sklypo).
LBR pasiūlymai sudaro sąlygas daugiabučių namų energinio efektyvumo padidinimui, pastogėje galima talpinti inžinerinę įrangą (šilumos siurblius, karšto vandens sistemų akumuliacines talpas ir pan.). Pastoges galima naudoti daugiabučių namo bendruomenės poreikiams: įrengti administracines patalpas ar gyventojų susirinkimų pravedimui, vaikų žaidimams, sporto būrelių užsiėmimams ir pan. Taip pat, laisvuose pastogės erdvėse galima būtų įrengti ir gyvenamąsias patalpas, taip sumažinant daugiabučio namo renovacijos išlaidas.
Tokie šlaitiniai stogai labai pagražintų renovuojamus daugiabučius namus, jų architektūrinė išraiška išties pagerėtų.

Būsto dienos minėjimo proga padėkų įteikimas Būsto rūmų nariams

Džiaugiamės ir sveikiname, kad Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų nariai pripažinti geriausiais šalies būsto valdytojais ir renovacijų administratoriais.

Padėkos įteiktos:

„Už aktyvią veiklą atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus“
UAB „Utenos butų ūkis“ direktoriui Ignui Vaškeliui;
VšĮ „Akmenės būstas“ direktoriui  Benediktui Balkauskui;
 
„Už atsakingai ir profesionaliai atliekamą darbą pastatų administravimo sektoriuje“
UAB „Joniškio butų ūkis“ statinių priežiūros specialistei Miglei Samaitytei;
UAB „Vitės Valdos” vadovui  Vaidui Barakauskui;

„Už atsakingą darbą ir svarų indėlį, siekiant būsto  administravimo sektoriaus pažangos ir inovacijų diegimo“
UAB „Mano Būstas Šiauliai” vadovei Romai Janušonienei;
UAB „Elotus“ generaliniam direktoriui Vidmandui  Stonkui;
UAB  „Mano būstas” vadovui Mindaugui Geniui;

„Už  aktyvumą ir bendradarbiavimą, sprendžiant pastatų administravimo klausimus“
UAB „Naujininkų ūkis” direktoriui Sigitui Čirbai;
 
„Už ilgametį ir profesionalų daugiabučių namų administravimą“
UAB „Adminsta“ direktoriui Jonui Ūseliui;
 
„Už bendruomeniškumo skatinimą ir vienijimą“
Šiaulių DNSB asociacijos prezidentei Virginijai Remeikienei;
UAB „Kelmės butų ūkis” direktoriui Dainiui Popovui;

Būsto dienos minėjimas „Valdovų rūmuose“ – tarptautinė konferencija

2020.10.01 d. „Valdovų rūmuose“ vyko tarptautinė konferencija „Būsto sektoriaus perspektyvos. Pastatų energinio efektyvumo didinimas“, kurios organizatoriai – Lietuvos respublikiniai būsto valdymo rūmai, Būsto energijos taupymo agentūra, asociacija „Lietuvos butų ūkis“ ir LR Aplinkos ministerija.

Daiva Matonienė

Pranešėjai:

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentė Daiva Matonienė

„Būsto sektoriaus strateginės vystymo kryptys ir geroji pasaulinė patirtis“.

Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ prezidentė Vladzė Prunskienė

Dėl COVID-19 situacijos Druskininkuose negalėjo atvykti į renginį, bet renginio dalyviai galėjo pamatyti sveikinimo kalbos video įrašą.

Marius Narmontas

LR Aplinkos viceministras Marius Narmontas

„Pokyčiai būsto sektoriuje. Pagrindiniai instrumentai sėkmingam ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimui“.

Rapolas Striūka

Lietuvos ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos rengėjas UAB„Vilnius economics“ vadovas Rapolas Striūka.

„Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos 2021 – 2051 m. kryptys (Atliktos studijos rezultatų pristatymas)“.
Mindaugas Sinkevičius

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

„Savivaldybių indėlis įgyvendinant pastatų energinio efektyvumo didinimo priemones“.

Vicky Mosteyrin Perdiguero

„Greenovate! Europe EEIG“ direktorė Vicky Mosteyrin Perdiguero

Dėl COVID – 19 viešnia iš Briuselio negalėjo atvykti, bet renginio dalyviai galėjo matyti video pranešimą skirtą Europos žaliajam kursui.

Lina Sabaitienė

LR Energetikos viceministrė Lina Sabaitienė

„Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021 – 2030 metams: būsto valdytojų vaidmuo “.

Renginio gale geriausiems šalies būsto valdytojams ir renovacijos administratoriams buvo įteikti apdovanojimai.