Džiaugiamės ir sveikiname, kad Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų nariai pripažinti geriausiais šalies būsto valdytojais ir renovacijų administratoriais.

Padėkos įteiktos:

„Už aktyvią veiklą atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus“
UAB „Utenos butų ūkis“ direktoriui Ignui Vaškeliui;
VšĮ „Akmenės būstas“ direktoriui  Benediktui Balkauskui;
 
„Už atsakingai ir profesionaliai atliekamą darbą pastatų administravimo sektoriuje“
UAB „Joniškio butų ūkis“ statinių priežiūros specialistei Miglei Samaitytei;
UAB „Vitės Valdos” vadovui  Vaidui Barakauskui;

„Už atsakingą darbą ir svarų indėlį, siekiant būsto  administravimo sektoriaus pažangos ir inovacijų diegimo“
UAB „Mano Būstas Šiauliai” vadovei Romai Janušonienei;
UAB „Elotus“ generaliniam direktoriui Vidmandui  Stonkui;
UAB  „Mano būstas” vadovui Mindaugui Geniui;

„Už  aktyvumą ir bendradarbiavimą, sprendžiant pastatų administravimo klausimus“
UAB „Naujininkų ūkis” direktoriui Sigitui Čirbai;
 
„Už ilgametį ir profesionalų daugiabučių namų administravimą“
UAB „Adminsta“ direktoriui Jonui Ūseliui;
 
„Už bendruomeniškumo skatinimą ir vienijimą“
Šiaulių DNSB asociacijos prezidentei Virginijai Remeikienei;
UAB „Kelmės butų ūkis” direktoriui Dainiui Popovui;