2020.10.01 d. „Valdovų rūmuose“ vyko tarptautinė konferencija „Būsto sektoriaus perspektyvos. Pastatų energinio efektyvumo didinimas“, kurios organizatoriai – Lietuvos respublikiniai būsto valdymo rūmai, Būsto energijos taupymo agentūra, asociacija „Lietuvos butų ūkis“ ir LR Aplinkos ministerija.

Daiva Matonienė

Pranešėjai:

Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentė Daiva Matonienė

„Būsto sektoriaus strateginės vystymo kryptys ir geroji pasaulinė patirtis“.

Asociacijos „Lietuvos butų ūkis“ prezidentė Vladzė Prunskienė

Dėl COVID-19 situacijos Druskininkuose negalėjo atvykti į renginį, bet renginio dalyviai galėjo pamatyti sveikinimo kalbos video įrašą.

Marius Narmontas

LR Aplinkos viceministras Marius Narmontas

„Pokyčiai būsto sektoriuje. Pagrindiniai instrumentai sėkmingam ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos įgyvendinimui“.

Rapolas Striūka

Lietuvos ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos rengėjas UAB„Vilnius economics“ vadovas Rapolas Striūka.

„Ilgalaikės pastatų renovacijos strategijos 2021 – 2051 m. kryptys (Atliktos studijos rezultatų pristatymas)“.
Mindaugas Sinkevičius

Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Mindaugas Sinkevičius.

„Savivaldybių indėlis įgyvendinant pastatų energinio efektyvumo didinimo priemones“.

Vicky Mosteyrin Perdiguero

„Greenovate! Europe EEIG“ direktorė Vicky Mosteyrin Perdiguero

Dėl COVID – 19 viešnia iš Briuselio negalėjo atvykti, bet renginio dalyviai galėjo matyti video pranešimą skirtą Europos žaliajam kursui.

Lina Sabaitienė

LR Energetikos viceministrė Lina Sabaitienė

„Nacionalinio energetikos ir klimato srities veiksmų planas 2021 – 2030 metams: būsto valdytojų vaidmuo “.

Renginio gale geriausiems šalies būsto valdytojams ir renovacijos administratoriams buvo įteikti apdovanojimai.