Šiandien, lapkričio 26 d., Lietuvos būsto rūmai ir Greenovate! Europe (G! E) pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Pagrindinis šio susitarimo tikslas – padėti viena kitai savo veikloje.

„Džiaugiuosi, kad plečiame ir stipriname ryšius su Europos lygmenyje veikiančiomis organizacijomis. Šis susitarimas leis mums pasinaudoti Greenovate! Europe narių sukaupta patirtimi vystant bei diegiant inovatyvius tvarių pastatų ir žaliosios energetikos sprendimus. Galėsime dalyvauti bendruose projektuose, mūsų balsas bus geriau girdimas.“ – sako Daiva Matonienė, Būsto rūmų prezidentė.

Greenovate! Europa yra ne pelno siekiantis organizacijų tinklas, kurio tikslas – skatinti tvarių inovacijų vystymą. Šios organizacijos nariai yra mokslinių tyrimų ir inovacijų centrai, pramonės asociacijos, inovacijų konsultantai ir agentūros.

„Mes, kaip tinklas vystome projektus, remiame mokslininkus, pristatome mokslinių tyrimų rezultatus, skatiname ir padedame verslininkams bei politikos formuotojams taikyti šiuos tyrimus praktikoje. Tokiu būdu prisidedame prie aplinkosauginiu ir socialiniu požiūriu tvarios ekonomikos kūrimo Europoje.“ – sako Vicky Mosteyrin Perdiguero, Greenovate! Europe vykdančioji direktorė.

Lietuvos būsto rūmai ir Greenovate! Europe (G! E) susitarė bendradarbiauti ir remti inovacijų diegimo sprendimus, dalyvauti „Horizontas Europa“ programų bei projektų rengime, keistis informacija, rengti susitikimus. Sėkmingo abiejų organizacijų bendradarbiavimo atveju Lietuvos būsto rūmai svarstytų galimybę tapti Greenovate! Europa nariu.

Lietuvos būsto rūmai yra nevyriausybinė, ne pelno siekianti organizacija, atstovaujanti savo narių – daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jų asociacijų, daugiabučius namus administruojančių įmonių interesus. Lietuvos būsto rūmai padeda Vyriausybei įgyvendinti energijos taupymo ir namų renovavimo programą. Teikia rekomendacijas būsto savininkams, bendrijoms ir administruojančioms įmonėms, kaip racionaliau, geriau, mažesnėmis sąnaudomis, bet efektyviau pasiekti laukiamą energijos taupymo rezultatą.