2023 m. gegužės 30 dieną Kaune įvyko Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių suvažiavimas.

Suvažiavimo metu buvo patvirtintos Lietuvos būsto rūmų metinė veiklos ir revizoriaus ataskaita bei finansinė atskaitomybė už 2022 metus.

Lietuvos būsto rūmų nariams pranešimus skaitė Grita Jasevičienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Būsto modernizavimo, administravimo ir energetikos skyriaus Administravimo ir valdytojų veiklos poskyrio vedėja; ir Julius Jankauskas, BĮ Kauno būsto modernizavimo agentūros direktorius.