Rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų  Taryba  patvirtino du naujus asocijacijos narius:  UAB “Jurita” ir UAB “Oriteka”.

„Sveikiname naujų narių įsitraukimą į LR Būsto rūmus.  Aktyvus bendradarbiavimas ir bendruomeniškumas, sprendžiant aktualius būsto valdymo klausimus bei veikiant kartu kaip socialiai atsakingai vartotojų teises atstovaujančiai bendruomenei, yra labai svarbus, – pažymi LBR prezidentė Daiva Matonienė