Kategorija: Uncategorized @lt

Įvyko Lietuvos būsto rūmų narių suvažiavimas

2023 m. gegužės 30 dieną Kaune įvyko Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų narių suvažiavimas. Suvažiavimo metu buvo patvirtintos Lietuvos būsto rūmų metinė veiklos ir revizoriaus ataskaita bei finansinė atskaitomybė už 2022…

Seminaras Lietuvos būsto rūmų nariams

Lietuvos būsto rūmai kartu su Vilniaus DNSB asociacija 2023 m. gegužės 22 d. organizavo seminarą-diskusiją temomis: 1. Nepriklausomo energijos tiekėjo pasirinkimas: elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymo sąlygos, jų…

2022 m. lapkričio 29-30 d. vyko seminaras daugiabučių namų bendro naudojimo objektų administratoriams

Seminaro metu buvo aptariami svarbiausi klausimai: daugiabučių namų butų ir kitų patalpų valdymas bei priežiūra, reglamentuojantys teisės aktai ir jų taikymo aktualijos,  dokumentacijos tvarkymas, IT technologijų taikymas administravime, komunikacija su…