2015 – 12 – 02 d. įvyko Lietuvos būsto rūmų inicijuotas Lietuvos būsto rūmų,  Nacionalinės pastatų administratorių asociacijos,   Lietuvos Butų ūkio asociacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos ir  Aplinkos ministerijos darbuotojų pasitarimas dėl Aplinkos ministerijos parengto ministro  įsakymo „Dėl Daugiabučio namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemos ir liftų) techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ projekto. Dalyvavo ir Seimo aplinkos komiteto  narys ponas Arūnas Dudėnas. Posėdžiui vadovavo Aplinkos ministerijos viceministrė Daiva Matonienė.                                                                                                                                                                      Aplinkos ministerijos vyresnysis specialistas Vytautas Jonaitis pakomentavo parengtą teisės akto projektą.  Savo pastabas išsakė Lietuvos būsto rūmai, Lietuvos butų ūkio asociacija, Nacionalinė pastatų administratorių asociacija, Savivaldybių asociacija. Vyko audringos, bet konstruktyvios diskusijos, kurios metu savo vertinimus išsakė savivaldybių administracijos darbuotojai, administruojančių įmonių vadovai. Pasitarimo ir diskusijų išdavoje  buvo nutarta, kad Daugiabučio namo (išskyrus šildymo ir karšto vandens sistemos ir liftų) techninės priežiūros tarifo apskaičiavimo metodikos projektas reikalauja tolimesnio tobulinimo, tuo tikslu pasiūlyta suinteresuotoms institucijoms ir įmonėms per savaitę laiko pateikti sukonkretintas pastabas ir siūlymus, kurias vėliau apibendrins ir įvertins sudaryta darbo grupė iš asociacijų siūlomų ir Aplinkos ministerijos specialistų.

Reikia pažymėti itin konstruktyvų ir teigiamą Viceministrės ponios Daivos Matonienės požiūrį į  pasitarimo dalyvių išsakytas pastabas ir siūlymus.

Lietuvos būsto rūmai siūlo tokius pasitarimus rengti reguliariai, rengiamus teisės aktų projektus aptarti su socialiniais partneriais ir tik po to skelbti juos Teisės aktų registre. Taip bus sutaupomas laikas  dokumento vertinimui, didės pasitikėjimas vienas kitu tarp socialinių partnerių ir Valstybės institucijos ir kils mažiau nepasitenkinimo vykdytojų tarpe.