Lietuvos būsto rūmų Tarybos nariams                                   2018-03-14 Nr.1338-18-011


Dėl Lietuvos būsto rūmų Tarykos sušaukimo
               Vadovaujantis Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų Įstatų 8.6 straipsniu, šių metų balandžio 4 dieną 13 valandą UAB „Mano būstas“ patalpose (Ozo g. 12A, Vilnius) yra šaukiamas Tarybos posėdis.

               Darbotvarkė:
1.     Bendra informacija
2.     Dėl Lietuvos būsto rūmų narių  suvažiavimo sušaukimo
3.     Dėl būsto valdymo ir priežiūros vykdymo šiuolaikinėmis sąlygomis
4.     Einamieji klausimai.


Lietuvos respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų prezidentas – Tarybos pirmininkas
Juozas Antanaitis