Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija 2016 metų gegužės 02 dieną 17.00 – 18.30 val., “Karolinos” konferencijos centre, adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, organizuoja švietimo seminarą daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams, valdybos nariams, administruojančių įmonių ir jungtine veiklos sutartimi įgaliotiems atstovams bei kitiems būsto sektoriaus dalyviams.
 
DARBOTVARKĖ:
1.  Naujo STR 1.12.05:2010 "Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai", dokumento esmė,  įgyvendinimas ir vykdymo kontrolė.
     Pranešėja – Vilniaus miesto savivaldybės Būsto administravimo skyriaus vedėja Stasė Kvederienė.
 
2. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrijų valdymo organų, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotų asmenų ir savivaldybės vykdomosios institucijos paskirtų bendrojo naudojimo objektų administratorių veiklos, susijusios su įstatymų ir kitų teisės aktų jiems priskirtų funkcijų vykdymu, priežiūra ir kontrolė. 2015 metų pažeidimų analizė ir poveikio priemonių taikymas.
Pranešėja – Vilniaus miesto savivaldybės Būsto administravimo skyriaus. Pastatų administravimo poskyrio vedėja Gražina Žiemininkienė.
 
 
3. Pelėsis. Kovos su juo galimybės ir priemonės.
    Pranešėjas – UAB “Balvitama” atstovas.
 
Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos narėms seminaras nemokamas. Kitiems dalyviams seminaro kaina – 6.00 Eur ( salės nuomos mokesčiui padengti ).


       Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacija 2016 m. balandžio 04 d. 17.00-18.30 val. “Karolinos” konferencijų centre, adresu Sausio 13-osios g. 2, Vilnius, organizuoja švietimo seminarą daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams, valdymo organų nariams ir kitiems bendrijų atstovams, administruojančių įmonių  ir jungtine veiklos sutartimi įgaliotiems atstovams bei kitiems būsto sektoriaus dalyviams.

DARBOTVARKĖ :
1. Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kontrolė ir atsakomybė už pažeidimus.
    Pranešėjas – Valstybinės energetikos inspekcijos  Vilniaus skyriaus atstovas.
2. Daugiabučių namų šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūros tvarka.
    Pranešėjas – Vilniaus Gedimino technikos universiteto mokslų daktaras Romanas Savickas.
    Tikimės aktyvaus Jūsų dalyvavimo. 
! Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad seminaras nemokamas Vilniaus daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos narių atstovams, kitiems seminaro dalyviams seminaro kaina- 6 (šeši)  Eur  asmeniui 

       Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai, vykdydami savo veiklą, kuri numatyta Būsto rūmų įstatuose, organizuoja daugiabučių namų savininkų bendrijų valdymo organų, darbuotojų, administruojančių įmonių personalo, jungtine veiklos sutartimi įgaliotų atstovų bei kitų būsto sektoriaus dalyvių mokymą ir švietimą. Bendrijų ir administruojančių įmonių darbe labai svarbu pasiremti kitų šalių patirtimi bendro turto valdymo ir priežiūros organizavimo bei vykdymo pasiekimais. Siekiant supažindinti bendrijų darbuotojus,  administruojančių įmonių personalą bei kitus būsto sektoriaus dalyvius su kitų šalių patirtimi, Būsto rūmai nuo 2007 metų organizuoja tęstinius tarptautinius seminarus su išvykomis į Europos Sąjungos šalis. Seminaro dalyviai jau yra susipažinę su Vokietijos, Vengrijos, Norvegijos, Anglijos, Austrijos, Šveicarijos, Prancūzijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Rumunijos bei Balkanų šalių  bendro turto valdymo ir priežiūros organizavimu šiose šalyse. Šiais metais tarptautinis seminaras organizuojamas Olandijoje.
Tarptautinio seminaro tikslas - susipažinti su gyvenamųjų namų ir kitų pastatų priežiūros organizavimu, eksploatavimu bei gyvenamųjų namų modernizacija ir Energijos taupymo priemonių įgyvendinimu Olandijoje.
Dėl išsamios informacijos apie tarptautinį seminarą kreiptis į administracijos direktorę Angelę Andriukaitienę telefonais (8 5) 261 10 03, 86 73 85 290 arba
el. paštu info@bustorumai.lt
                    Registracija vykdoma iki 2016 m. gegužės 01 dienos

         2015 08 31 Lietuvos būsto rūmų taryba patenkino UAB "Antakalnio būstas" prašymą, priimti bendrovę į Lietuvos būsto valdymo ir priežiūros rūmų narius.
 Sveikimane kolegas ir laukiame  kitų būsto valdytojų bendrovių apsisprendimą, tik būdami kartu galime   įtakoti būsto politikos formavimą valstybėje.


 

Raskite mus FACEBOOK puslapyje.

http://bustorumai.lt/" class="all-news">Visos naujienos

Bendradarbiaujame su šiomis organizacijomis:

 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris
 • Partneris